Recents in Beach

Setting SSL Cyberpanel manual

Cara setting SSL Web pada VPS Cyberpanel

  1. Masuk ke panel CyberPanel.
  2. Pilih menu SSL tab.
  3. Klik Manage SSL
  4. Pilih nama domain yang akan di install SSL
  5. Klik Issue SSL
  6. Selesai
Selamat mencoba

Posting Komentar

0 Komentar